Lotsgetal

 

Uw lotsgetal wordt berekend aan de hand van uw geboortedatum en geeft aan welke weg u moet volgen. De weg die voor u is voorbestemd, is overigens niet altijd de weg die u zou willen lopen. Niet voor niets heet het getal dat uw levensweg beschrijft uw “lotsgetal”.

Het lotsgetal wordt bepaald door het totaalgetal van uw geboortedatum. Dit getal geeft zijn energie aan uw levensweg. Zoals de positie van de planeten op uw geboortehoroscoop uw persoonlijkheid en capaciteiten onthullen, zo geeft het lotsgetal u inzicht in de weg die voor u ligt. Bij de bepaling van het lotsgetal wordt ervan uitgegaan dat de dag van uw geboorte begint om middernacht.

1 De Enkeling

Lotgetal 1 Probeer zo veel mogelijk te weten te komen over je eigen persoonlijkheid.
Leer je zelf wezenlijk kennen en vooral ontwikkel jezelf op zowel geestelijk,
lichamelijk en spiritueel gebied.
Het gaat er vooral om je zelfvertrouwen te ontwikkelen en je wilskracht te vergroten.
Hoewel je onafhankelijk kan overkomen naar buiten toe,
ben je dit niet wezenlijk en ben je te afhankelijk van wat anderen van je vinden
Of steun je op de ander om je zelfvertrouwen te versterken.
Probeer zo veel mogelijk initiatieven te nemen, je remmingen te overwinnen,
hard te werken en jezelf niet te overschatten,
maar wezenlijk zelfstandig en sterk te worden van binnen (innerlijk) en niet alleen
naar de buitenwereld toe.
Sleutels
Activiteit, onafhankelijkheid, originaliteit, moed, inventiviteit, leiderschap, ambitie, pionier.

Nummerologie
Dit is het getal van de leider, de enkeling, de pionier en initiatiefnemer. Deze persoon is altijd een stap vooruit op de rest en geeft het tempo en de richting aan voor anderen zoals een dirigent dat doet. Eén is ook het getal van activiteit, wilskracht, ambitie en macht. De één is anders dan de anderen, gelooft in eigen geest en levensstijl, handelt intelligent en komt in vaak in opstand tegen de gevestigde orde

Positief
Je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.

Negatief
Egoïstisch, lui, besluiteloos, koppig, tiranniek, hekel aan

Te leren les
Uw moeilijkheden overwinnen door uw eigen creativiteit.

Jaargetal
Is uw jaargetal 1, dan staat het huidige jaar in het teken van een nieuwe cyclus. Maak een nieuwe start en grijp alle kansen aan. Het is nu de goede tijd om uw doelen bij te stellen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Kijk vooruit en werk hard om resultaten te boeken. Ga uitdagingen niet uit de weg, het kan lang duren voor u een nieuwe cyclus begint!

2 SAMENWERKING EN TACT

Lot getal 2 Overgave en nederigheid; het lijken wat zware termen, maar dit is de
belangrijkste opdracht voor de ontwikkeling van de 2.
Belangrijk is om anderen voor te laten gaan en zelf de
tweede viool te spelen.
Het gaat niet zozeer om roem, maar om anderen verder te helpen.
Hoe meer jij je inleeft in anderen, hoe gelukkiger je zal worden.

Sleutels
Vrede, Compagnonschap, diplomaat, spiritualiteit

Nummerologie
Twee is het getal van evenwicht. De twee heeft veel behoefte aan gezelschap, heeft veel liefde te geven en stelt zich graag ten dienste van anderen. De twee is tactvol, zachtmoedig, zeer gevoelig en ijverig. De twee gaat zeer analytisch te werk en houdt van orde en netheid. De twee past zich makkelijk aan, is geduldig en bescheiden, houdt van muziek en is vaak geïnteresseerd in het occulte

Positief
Je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.

Negatief
Egoïstisch, lui, besluiteloos, koppig, tiranniek, hekel aan

Te leren les
Contacten met anderen leggen en de noodzaak van ‘geven en nemen’

Jaargetal
Is uw jaargetal 2, dan is dit een jaar van ontwikkeling. U staat meer op de achtergrond dan gewoonlijk. Geen zorgen, dit geeft slechts aan dat u zich moet richten op de basis en van daaruit nieuwe contacten moet leggen. Blijf kalm en werk samen. Probeer uw zin niet door te drijven – dit leidt tot problemen. U kunt in zeer emotionele situaties belanden. Verzet u niet, maar laat u meevoeren!

3 EXPRESSIE EN TAAL.

Lot getal 3
De levensles die voor de 3 nodig is, is er 1 die velen zullen benijden,
namelijk: leer feesten!
Weg met de verlegenheid, bescheidenheid, je introverte benadering en je angsten.
Belangrijk voor jou is om naar buiten te treden.
Laat jezelf zien aan anderen, wees openhartig, ontwikkel je creatieve talenten
en je gevoel voor humor! Hierbij kunnen contacten met creatieve,
artistieke en extraverte mensen helpen.
Het gaat erom dat je zo vrolijk wordt, dat je anderen ook blij maakt.
Het motto voor jou is: Durf te leven!

Sleutels
Verbeelding, Expressie, levensgenieter, creativiteit, economie

Nummerologie
De drie is van nature erg expressief, uit zich op het gebied van kunst, literatuur of toneel. De drie is een optimist, piekert zelden en houdt van het leven, dansen en alles wat mooi is. Als persoon is de drie liefhebbend, gevoelig, intelligent, populair en innemend

Positief
Je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.

Negatief
Kritisch, cynisch, pocherig, pessimistisch. Routinewerk is niets voor u. Zorg dat u geen manusje-van-alles wordt, maar specialiseer u.

Te leren les
In staat zijn u vrij te uiten.

Jaargetal
Is uw jaargetal 3, dan staat u een opwindend jaar te wachten – Een jaar van groei. Sociale activiteiten spelen in deze periode een grote rol in uw leven en uw creativiteit bruist volop! Probeer uw energie niet over teveel zaken te verdelen, daar krijgt u spijt van. Geniet van deze periode waain relaties zullen bloeien, zowel op het romantische als het sociale vlak.

 

4 WERK EN DISCIPLINE.

Lot getal 4 De nodige ontwikkeling die voor de 4 sterk naar voren komt, is heel hard werken,
je wilskracht vergroten en jezelf de baas worden.
Zelfdiscipline verkrijg je door actief, precies en geduldig te zijn en iets op te bouwen,
stap voor stap en steen voor steen.
Het andere deel van hetgeen je moet ontwikkelen is betrouwbaar zijn en je aan je
plichten houden.
Je bent als 4 nu eenmaal pas gelukkig als je heel hard werkt. Wanneer een 4
eenmaal baas is over zichzelf,
voelt dit als een enorme vrijheid en bevrijding.

Sleutels
Gestructureerd, orde, beperking, soberheid

Nummerologie
Het kenmerk van de vier is werk en vakmanschap, het is een harde werker met veel uithoudingsvermogen, loyaal en stipt, logisch en analytisch en zowel lichamelijk als geestelijk altijd bezig. De vier is niet zozeer emotioneel maar wel erg betrouwbaar en kan zich goed concentreren.

Positief
Je bereidt je goed voor en doet de dingen stap voor stap;bouwt geduldig voort; heeft bet evenwicht gevonden tussen logica en emotie.

Negatief
Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging zich aan taken en verplichtingen te onttrekken.

Te leren les
Verantwoordelijk zijn voor uw daden.

Jaargetal
Is uw jaargetal 4, dan bevindt u zich in een periode van gestage vooruitgang. Dit gaat soms langzamer dan u zou willen, toch is het belangrijk dat ustug blijft doorgaan en niet opgeeft. Schenk extra aandacht aan uw gezondheid en uw eetgewoonten en zorg dat u in vorm blijft. Dit is een geschikte periode om de balans van voorgaande jaren op te maken en uw koers eventueel bij te stellen.

5 VRIJHEID EN AFWISSELING.

Lotgetal 5 De 5-en hebben als levensles om vrij te worden. Jezelf kunnen aanpassen
aan veranderingen, nieuwe ideeen, nieuwe mensen,
nieuwe plaatsen. Wat hierbij past is cursussen volgen en reizen om nieuwe
en ongewone dingen te ervaren.
Je zult veel leren van de mensen die je tegenkomt, vooral van diegenen die vooruitstrevend zijn.
Belangrijk is om jezelf niet te veel beperkingen en verplichtingen op te leggen,
maar actief te zijn en in beweging te blijven.
De 5 moet leren wat vrijheid wezenlijk en werkelijk is.

Sleutels
constructief, vrijheid, kennis, Veelzijdig, inventief

Nummerologie
De vijf staat voor vrijheid, mensen met het nummer vijf zijn het toonbeeld van vrijheid, ze zijn veelzijdig, veranderlijk en progressief. Ze zijn dol op reizen, houden van het leven en lijken alles naar hun hand te kunnen zetten.

Positief
Je gebruikt je talenten van allerlei aard op een gerichte manier; en bent gedisciplineerd bezig onafhankelijk te worden.

Negatief
Gemakzucht, genotzucht, nonchalant met geld.

Te leren les
Op de juiste manier met uw vrijheid omgaan.

Jaargetal
Is uw jaargetal 5, dan omarmt de vrijheid u! Uw horizon verbreedt zich en u voelt zich minder aan banden gelegd dan in het voorgaande jaar. U ontdenkt nieuwe mogelijkheden en maakt veel nieuwe vrienden. Er kunnen zich in deze periode grote veranderingen voordoen. Verspil niet teveel energie met plezier maken. Zelfs een goed jaar als dit duurt niet eeuwig. Bewaar dus wat energie voor de volgende cyclus, die zwaar is of zal zijn!

6 Verantwoordelijkheid, Tehuis en dienstvaardigheid

Lot getal 6 Dienstbaarheid is de levensles voor de 6. Je hebt behoefte aan innerlijke rust
en tevredenheid en die zul je alleen vinden,
als je je verantwoordelijkheden op je neemt.
Je hebt (of had) soms de neiging om vooral voor jezelf te leven en het is
belangrijk om dienstbaar te zijn aan anderen.
Dus geef, zowel op spiritueel, geestelijk als materieel vlak.
Breng een goede balans in geven en nemen.
En bedenk dat wie goed doet, goed ontmoet.

Sleutels
Artistiek,verantwoordelijkheid, liefde voor faam.

Nummerologie
Mensen die onder het getal zes vallen zijn liefdevol, begrijpend en hartelijk. Je zou ze de kosmische ouders kunnen noemen, ze zijn gesteld op harmonie en stabiliteit, ze zijn standvastig en rechtvaardig. Ze zijn idealistisch en rechtvaardig, raadsman en heler.

Positief
Je ziet bet grotere geheel; bent vergevensgezind en geduldig;en doet uitstekend werk zonder te perfectionistisch te worden; Je accepteert jezelf en anderen.

Negatief
Dominerend, met de neiging om anderen uw mening op te dringen en mensen emotioneel afhankelijk van u te maken

Te leren les
Verantwoordelijkheid aanvaarden voor uw gezin en de samenleving.

Jaargetal
Is uw jaargetal 6, dan krijgt u te maken met veel verantwoordelijkheden en persoonlijke verplichtingen. U zult zich voortdurend moeten aanpassen. Familie en vrienden doen beroep op uw plichtsbesef en uw emoties, dit vergt veel veel van u. Bedenk in deze zware tijden dat het een tijdelijke situatie betreft en neem op andere fronten zoveel mogelijk gas terug om uw energie te sparen.

7 DE ANALIST – INNERLIJKE WIJSHEID.

Lot getal 7 De les voor de 7 heeft te maken met wijs en wijsheid en wel door naar binnen te (durven) kijken.
Misschien ben je bang om veel alleen te zijn, maar probeer deze angst te overwinnen.
Het is tijd voor introspectie, bezinning en meditatie.
En hiernaast ook voor studie en zeer goed en zorgvuldig nadenken.
Belangrijk voor jou is om regelmatig een rustige omgeving op te zoeken,
om meer in contact te komen met de spirituele kant in jezelf
en in de wereld om je heen. Je zult een innerlijke kracht en een richtsnoer
vinden door naar binnen te kijken….

Sleutels
Analist, begrijpt wetenschap, meditatie, Ritueel en Magie.

Nummerologie
De zeven is een wetenschapper, altijd aan het nadenken en leren, gericht op kwaliteit, vol geloof en vertrouwen. De zeven is evenwichtig en houdt van rust en straalt dit ook uit, zijn/haar gedrag is beschaafd en edelmoedig.

Positief
Je vertrouwt op je diepste gevoelens; vertrouwt anderen genoeg om je hart open te stellen; en neemt emotionele risico’s en deelt je gevoelens.

Negatief
Te haastig, onredelijk, tegenzin om te leren, angst om te falen en alleen te zijn.

Te leren les
Uw geest ontwikkelen en wijsheid en begrip verwerven.

Jaargetal
Is uw jaargetal 7, dan is het tijd voor bezinning en rust. Dit is een jaar van zelfonderzoek. U voelt zich misschien wat los staan van uw gewone leven, dus overdenk uw doelen en stel eventueel uw koers bij. Steek tijd en energie in de ontwikkeling van uw vaardigheden en het vergroten van uw kennis. Dit is ook een goede periode om meer spiritueel inzicht te krijgen. Begin eventeel met een yogacursus of ga mediteren.

 

8 MATERIEEL SUCCES EN PRESTATIEVERMOGEN.

Lot getal 8 Een 8 heeft een grote kracht in zichzelf. Belangrijk is om hier bewust van te worden
en deze te gebruiken om op het
materiele vlak vooruit te komen.
Ontdek dat er eigenlijk niet zo’n groot verschil is tussen de stoffelijke en spirituele wereld.
Spirituele kracht kan worden omgezet in materieel succes.
Je kunt leren organiseren, overzien en efficient te zijn.
Jouw ontwikkeling zal wat meer de zakelijke kant op gaan.
Hierbij is het zaak om te leren wat te doen met geld, macht en succes.

Sleutels
Oordelen, rechter, materieel, sterk, organisatie

Nummerologie
Het getal acht symboliseert de manifestatie van kracht op materieel niveau, de eigenschappen die hier bij horen zijn een goed vermogen tot oordelen, tact en doelgerichtheid. Een acht heeft gezag, materiële vrijheid, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en is zeer betrouwbaar. Een acht is beleefd en intelligent.

Positief
Je kent overvloed en hebt invloed zonder zorgen of misbruik; Je bent vrijgevig en wijs in het delen van zegeningen.

Negatief
Te agressief, slechts materiële waarden in het leven.

Te leren les
Materieel succes bereiken en gezag verwerven.

Jaargetal
Is uw jaargetal 8, dan zult u resultaten boeken over de ganse lijn. U heeft het één na laatste niveau van de negenjarige cyclus bereikt. Het is tijd om beslissingen te nemen en in actie te komen. Er doen zich nieuwe mogelijkheden voor en uw ambities leiden tot succes – mits u handelt!!! Zorg dat men uw opgedane vaardigheden en kennis opmerkt en stort u op de zaken die er voor u echt toe doen .

9  Menselijk begrip en volmaaktheid.

Lot getal 9 De levensles voor de 9 is om wat onbaatzuchtiger te worden en je in te zetten voor anderen.
De 9 leert te geven in de ruimste zin van het woord. Jezelf volledig wegcijferen voor anderen,
je bevrijden van je vooroordelen,
geen gezag uitoefenen, maar geduld, tact en tolerantie ontwikkelen.
Het is geen gemakkelijke les en het zal soms lijken of alles
van 1 kant moet komen. Het is echter wel een belangrijke levensles, die zijn vruchten af al werpen.

Sleutels
Kunnen vergeven, zich zelf vergeten, perfectie, filantropisch en Goddelijke krachten, inzet voor universeel doel.

Nummerologie
Het getal negen draait om liefde, het is bij wijze van spreken het getal van de ‘leraar in de liefde’ op universeel niveau. De negen is barmhartig, menslievend, spiritueel, romantisch en gevoelig. De negen heeft een magnetische aantrekkingskracht en is intuïtief, werkt graag samen met anderen is daarin creatief, efficiënt en verantwoordelijk. Een negen heeft een ruime kijk op het leven en zal altijd eerder aan anderen denken dan aan zichzelf. De negen is de samenstelling van alle voorafgaande getallen en is daardoor het getal van de volmaking.

Positief
Je leeft in overeenstemming met hogere principes; Je bent een leider door je voorbeeld; Je hebt diepgang, charisma en wijsheid.

Negatief
Kleinzielig, bevooroordeeld.

Te leren les
Een ruimdenkende houding te ontwikkelen.

Jaargetal
Is uw jaargetal 9, dan staat u vervulling te wachten. 9 duidt op het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe. Overdenk alles wat u heeft bereikt in de afgelopen 8 jaar en maak de balans op. Probeer anderen vaker te helpen. Som alles op wat u heeft geleerd – en wat u niet heeft geleerd en stel uzelf nieuwe doelen. Maak schoon schip en betreed de volgende cyclus.

 

Lotgetal 11

. De 11 en 22 worden door nummerologen spirituele getallen genoemd.
Jouw levensles is met een nummerologische term: zelfverlichting.
Het gaat om het vinden van de waarheid. Inzicht is overal te vinden, zoek het niet te ver van je bed.
Inzicht kan zowel in rust en vrede als in verwarring en verbijstering ontstaan.
Belangrijk is vooral om verder te ontdekken en ontwikkelen
wat er achter de stoffelijke of materiele wereld zit.

Lotgetal 22
Samen met de 11 is de 22 een spiritueel getal. De belangrijkste les voor de 22 is zelfbeheersing.
Je hebt de krachten van alle vorige getallen tot je beschikking.
Het is erg belangrijk om je gedachten, gevoelens en daden onder controle te krijgen,
om meester te zijn over jezelf.
En om vervolgens de macht en kracht die je hebt op spirituele wijze te gebruiken.
De kracht en energie van jouw getal kun je ten goede en ten kwade aanwenden.
De verleiding om je macht voor persoonlijk voordeel te misbruiken is sterk,
maar zal uiteindelijk een doodlopende (levens)weg zijn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gerelateerde Berichten