Waarom 11:11

Miljoenen mensen hebben één ding gemeen: ze blijven de getallen 11:11 zien.
Deze mensen komen van alle landen, alle rassen, elke rang en stand, en niveau’s van bewustzijn.
Zelfs schoolkinderen weten dat, wanneer ze 11:11 zien, het tijd is een wens te doen.
Eerst lijkt het een pure toevalligheid; dan wordt het geheimzinnig.
“Ik startte mijn auto om precies 11:11.”
“Waarom wordt ik altijd wakker om 11:11?”

Uiteindelijk wordt het onontkenbaar:
“Al mijn klokken stonden stil om 11:11.”

Er is inderdaad iets vreemds aan de hand.

In het boek “How to LIVE LARGE on a Small Planet”, verklaart Solara:

“Er IS iets aan het gebeuren en het is meer reëel dan iemand van ons zich kan inbeelden.”

Er wordt een Grotere Realiteit in onze dagelijkse levens ingebracht. De regenworm kijkt eindelijk op naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een fusie plaats tussen onze oneindige kosmische Zelven en onze fysieke lichamen. Dit transformeert ons DNA en staat ons eindelijk toe om levendig levend en geheel reëel te worden.

De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop en voel de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een Wake-Up Call die je naar jezelf hebt gestuurd. Een geheugensteuntje van je werkelijke doel hier op Aarde.

Meestal gedurende tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke veranderingen zal je de 11:11 meer regelmatig merken.

De Hoofdnummers 11:11 zien is ALTIJD een bevestiging dat je op het juiste pad bent.
HOOFDNUMMERS

Je kan op soms ook op gang gebracht worden door andere veelvoudige Hoofdnummers. Hoofdnummers zijn veelvoudige nummers zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Deze getallen behoren tot de Grotere Realiteit, wat de realiteit is die gebaseerd is op Eenheid liever dan op dualiteit.

11 = geboorte en verankering van het Nieuwe.

22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe Wereld bouwen.

33 = universele service door de versnelling van ons Eénwezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, de herconfiguratie van ons evolutionaire doolhof. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuwe Leven.

55 = persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden en geheel reëel te zijn.

66 = onze verantwoordelijkheden uitvoeren op een heuglijke, creatieve manier.

77 = grondige inzichten en openbaringen. Onszelf tot onze Kernwezens slijpen.

88 = meesterschap verkrijgen over weelde in alle werelden.

99 = de voltooiing van een grootse evolutionaire cyclus. Tijd voor een andere spectaculaire stap vooruit.

Elk Hoofdnummer is een niveau van inwijding waar we allemaal doorheen moeten gedurende onze evolutionaire reis op Aarde.

Soms kunnen we zelfs geactiveerd worden door Superhoofdnummers zoals: 111, 222, 333, 444, 555, etc. Elk van deze nummers heeft een unieke resonantie die ons op een diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.

Digitale tijden

In onze Lichthoedanigheid , bestaan we uit symbolen en getallen,
waardoor we hier kunnen zijn op de manier waarop het vanuit het Goddelijke bedoeld werd. De symbolen die je op je Weg tegenkomt ,helpen je jezelf te oncijferen, je trillingshoedanigheid beter te begrijpen.

11
Geboorte en vast ankeren van het Nieuwe.
22
Bouwen op het Nieuwe ,nieuwe levens en wereld bouwen.
33
Universele service door het versnellen van ons één- zijn.
44
Balans tussen spiritueel en fysisch , het her-configureren van ons
evolutionnaire labyrint zoals boven , zo beneden , de creatie van het fundament
van onze Nieuwe levens
55
Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.
66
Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.
77
Diepe inzichten en openbaringen.Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.
88
Meesterschap in overvloed .
99
de vervolmaking van de grote evolutiecyclusJe kan van tijd tot tijd getriggered worden door getallen, meestal zijn het dubbele getallen. Deze getallen hebben voor ieder een andere betekenis, het gaat weer om jezelf te ervaren wanneer getallen op je Weg komen.
De dubbele Meester Getallen zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 behoren tot een Grotere Realiteit dan de Dualiteit van onze Lager wereld.

Ervaar ze dan ook vanuit een Groter Perspectief : ervaar ze in Eenheid met alles om je heen.
Elk getal dat tijdelijk blijft terugkomen,luidt een nieuw niveau aan,ze duiden ons op inititaies in onze evolutie op aarde. De getallen op zich zijn niet zo belangrijk, wel hetgeen ze losmaken in ons.
Soms kunnen we ook geactiveerd worden door Super Meester Getallen zoals 111,222..
Deze getallen hebben een unieke frequentie welke ons zal beroeren en activeren op diep cellulair niveau.
Hier kunnen we soms helemaal geen betekenis aan geven ,maar je zal wel de veranderingen voelen, en herinneringen uit vorige levens weer integreren ,als zijnde verloren krachten weer op te halen om in het Nu te kunnen gebruiken bij je missie.
De Getallen 11:11 of 22:22 hebben weer een andere functie, en zullen een afstemming in je teweegbrengen tussen het Lagere en het Hogere .
Het zijn overbruggingen, of ook wel Poorten genoemd.
IK VOEL ME EEN NUMMER
(Excerpt from 11:11:11 Portal of Light Book)
Meester getallen accentueren energetisch de betekenis van eenvoudige digitale getallen. Ze worden beschouwd als één van de meest krachtige vibraties ooit gekend. Ze werden geleerd rauw ongetapt materiaal te symbolizeren en ons te helpen in het bereiken van verlichting.Deze energie wacht om geoogst te worden voor hen die ogen hebben om te zien

00, 000, or 0000
De grote Leegte, het ongekende van wat moet komen, dat nog niet geboren is.Naar een hoger dimensionele flux bewegend, shift het de tijdmatrixen. De poort van creatie voor de creatie.
11, 111, or 11:11
De Doorweg naar alles dat is. Binnen de onmiddelijke manifestatie. Loslaten van mensgemaakte manifestaties en naar de Christus Schepping komende.Deuren gaan open en deuren sluiten en jij bent daar tussen in alles. Bewuste schepping met een 13seconden gedachten interval . Een worden met de overziel in overvloedige schepping van een iemands aangeboren Harts Verlangen.

22,222, or 22:22
De hogere sequentie van manifestatie/schepping zonder de frustratie. Alle woorden ,gedachten, daden en intenties zullen de zaden laten kiemen en met of zonder regen hen helpen te groeien. Beweeg uit de omgeving van polariteit. Tijd gaat vooruit met of zonder jou. Creeer niet zomaar, heb iets te zeggen in je leven.

33,333 or 33:33
Dit nummer schenkt je een keuze. In dit ben je niet toegelaten om het scherpe mes van niet kunnen beslissen af te gaan. De drie-eenheid is de heiligheid in al je keuzes. Je lichaam, verstand, geest in overeenstemming met je Ziels evolutie. Connectie met de wijsheid van de Overziel. De heiligheid zien in al je keuzes eender wat de uitkomsten zijn.

44,444 or 44:44
Een fundament van licht werd rondom je gecementeerd. Nieuwe kansen komen zonder gevraagd te worden.Bouw je toekomst gedachte per gedachte, steen per steen. Sta niet toe dat diegenen met veel wind je dromen in het negatieve blazen. Geloof diep tot je het bewijs gezien hebt. Zet door, doorheen alle keuzes en veranderingen.

55, 555, 55:55
Het universum verandert jou richting met je zielstoestemming. Hou de visie tot je land aan de oevers van je nieuwe zelf. Deze verandering kan het antwoord zijn op een zo’n lang vergeten gebed. De toekomst is verborgen zodat je het zou zien in je verstandsoog zoals je zou zoeken naar een droom. . (555 escorteert ons in het jaar 2004 wat een # 6 is. 5+5+5=15 (1+5=6)

66,666 or 66:66
In het jaar 2004 zal de vibratie van 6 veranderen in een licht vibratie die gevoeld wordt als een heilige emanantie. Te lang nu werd de mensheid gebrandmerkt met de gedachte dat alles geassocieerd met een “6” van een negativiteit, duisternis, kwaad, densiteit en aarde is .Kijk eens naar de schoonheid van een planeet die je het leven gegeven sinds je geboren werd. Het nummer 6 vraagt je terug te komen naar het originele zaadgedachte/blauwdruk van het leven met een referentie naar zijn numerieke uitleg. 6 is van de aarde maar er is een prachtige heiligheid in de aarde en in hen van de aarde. Moeder Aarde begint zich terug te bewegen naar haar originele vorm in 2004 en wacht niet op haar kinderen om hierin toe te stemmen. Door je terug af te stemmen op de ware essentie van het nummer 6 zal je de zachtheid en harmonie vinden terwijl je op een aarde-weg rijdt waarop ze aan het werken zijn.

77, 777 or 77:77
Dit is de vibratie van een spiritueel krijger. Een die het smalle pad in zichze en ziel bewandelt. Zeven werken voor het licht, door het licht en met het licht. Zeven eten,drinken, denken en spreken het licht. Zeven zijn niet toegestaan om buiten die verbintenissen van licht te gaan, al was het maar een vluchtige gedachte. Zeven brengt je thuis, de plaats waar wonderen elke minuut gebeuren, waar je kan vliegen en dansen in de sterren in alle vormen. Zeven is een plaats waar wonder, magie en wonderen gezien worden als natuurlijke gebeurtenissen. Zeven is je natuurlijke staat van zijn.

88, 888 or 88:88
ZO BOVEN ZO BENEDEN EN BINNENIN.
Deze configuratie geeft je de eeuwige poort en escorteert je doorheen alle vroegere beperkingen. Het is een nummer van gaan voorbij wat je kent als je normale begrenzing. Het vraagt je te vliegen naar de maan en te stoppen bij de Melkweg op je terugweg. Het is pure spirituele atoomenergie, een pure krachtbron. Het is succes, welvaart en grootse zaken met een toegevoegde smaak van universele zegeningen.Het herinnert je uiteindelijk aan je goddelijke erfenis ,die je beloofd werd door de Heilige Schepper. Haal je neus op voor aardse beperkingen en loop vooruit en naar boven naar de plaats van rijkdom en gulheid.

99, 999 or 99:99
Cosmische en persoonlijke vervulling. THE END! Het volgende level van liefde ,van hart, van ziel en dienst aan de planetaire evolutie doorheen zelf heling. Vrije val vanuit de hoogte van de negen naar het volgende level van Licht. Ingang en uitgang in één en dezelfde adem. Een quantum sprong naar de onbekende geschenken, komen doorheen de negen. Ben je klaar om meer te zien en meer te zijn dan dat je nu op dit moment bent? Negen is de foto afwerker op een hemelse lijn van meervoudige keuzes. Als je gelooft dat je gewonnen hebt,heb je gewonnen.

ELF IS HET GETAL VAN LICHT
“Elf is het nummer van nieuwe beginnen”
Wanneer de kracht van Elf volledig geactiveerd wordt op aarde, heeft ze de kracht om de in de maak zijnde verleden te veranderen. Binnen het getal en de sequenties van Elf (29, 47, 38, 92, 83, 74, 56, 65) leven alle antwoorden en vragen. Elf leert ons elk probleem te zien als een kans om te leren. Het toont ons hoe voorbij alledaagse en saaie dingen te zien. Het probeert en test ons geloof . Het forceert ons te luisteren naar die kleine stille stem binnenin de stille getuige. Het herinnert ons eraan dat we geen slachtoffers zijn maar winnaars en we allen vaste wezens zijn die naar de aarde gekomen zijn om haar te helpen met het ascensie proces door met onszelf te beginnen. Het vraagt uiteindelijk van jou het licht in jezelf te plaatsen en het het te delen met alle anderen. Elf is onze Beste Vriend en Leraar .

CHANNELING
Jullie kregen het geschenk de expressies van Nummers doorheen elke dimensie van zelf, van ziel, van geboorte ,van dood . Nummers identificieren jullie gaan en komsn, jullie terugtrekkingen en stortingen, jullie datums,jullie tijden, en jullie uitleg van het zelf in jaartallen, gewichte, hoogte en breedte. De essentie en vibraties van numerieke verhoudingen zijn binnen ieders ziel handtekening. Jullie hebben allen een zielsnummer dat niet met je gewicht, geboortedatum of sociaal nummer te maken heeft.
in de opkomende condensaties en stretches van tijd, kan je jezelf terugvinden met weten dat je niet meer kan uitleggen . Je zal jezelf ondergedompeld worden in numerieke gedachten die je niet kan wet cijferen. Jullie zijn heel beperkt op aarde over hoe jullie jezelf definieren,jullie woorden en jullie wereld. Op andere plaatsen voorbij ruimte en tijd zijn er talen van licht die zichzelf beschikbaar maken door middel van numerieke sequenties. Het kan een Hallo zijn vanuit de ster Antaras met een numerieke handtekening van 2113 . voor jou , betekent het niets, maar ze nemen hun geluid en plaatsen het in een taal van het Universum,welke wiskunde is . Aanvaard deze downloads van numerieke groeten, numerieke tegenstemmen, van wezens ver voorbij jullie gekende universum. Aanvaard deze recepten voor heling,voor het zoeken, het vinden en het weten.

Jullie computer legt alle jullie woorden en symbolen uit door het gebruik van nummers.Jullie menselijke brein is een computer. Dus je in -huis biologische computer als een numerieke vergelijking ontcijfert dan alles dat aan jou wordt gegeven in woord, gedachte en actie. Deze numerieke vergelijking wordt dan getransfereerd in de vibratie van je energie veld en trekt dan moleculen aan met dezelfde numerieke codering.
Stel je het element van water voor. Het heeft twee delen waterstof en 1 deell zuurstof . Het is een 2/1 configuratie. Wanneer een gedachte vanuit het verstand wordt losgelaten ,wordt het energetisch verspreid als een jelly over je aura veld, en staat toe dat deze getallen binnenkomen. Je kan vibreren met een grootse vreugde en die vreugde magnetiseert op zijn beurt elementen die hetzelfde atoompatroon hebben, hetzelfde nummer van electronen en neutronen en protonen. Die vreugde kan teweeggebracht worden bij een pindanootje, een sandwich confituur of een glimlach van een baby of een vogel die dicht bij je landt terwijl je zit.
In de atomische structuur van leven, spelen nummers een continue in en uit springen, in en uit de logica, in en uit je denkapparaat. Alle gedachten kunnen numeriek verklaard worden. Alle verlangens kunnen verklaard en uitgeroepen worden in getallen. Alle energieen passen in de numerieke coderingen binnen jullie eigen veld van gedachten. Het electron, de atomen, de protonen, en de neutronen passen in de externe situaties die heel snel migreren naar je centrum van zwaartekracht. Dit is waarom negatieve gedachten ongeluk worden .

Begrijp dit over jezelf , jij bent een numerieke codering in vlees. Elk orgaan, elke druppel bloed,elk atoom in je lichaam kan numeriek verklaard worden. Jullie zitten in een vergelijking van evolutionaire proportie dat zichzelf elke dag opnieuw herdefinieert en re-evalueert wat er in die dag zat. Jullie zijn nooit twee dagen achtereen dezelfde componenten . Dit is waar we jullie aandacht op willen vestigen.
Wij zijn numeriek in waarde ook. We rijden een stroom van de 13-13-26-28 energie. Jullie zullen merken dat de nummers die je definieren langer en langer worden elke dag terwijl je meer en meer van je hemelse tegenpunten gaat leren in alle situaties en energieen van de aarde. Op dit moment verlaten we jullie aanwezigheid. Verwelkom wat naar je toe komt. Kijk ernaar met andere ogen. Sta het optische universum , dat jij bent , toe om zichzelf aanwezig te zien in al je gedachten. Dit zal de negativiteit verminderen elke dag wanneer de energieen verklaard worden in energieen en nummerb en niet meer door de omstandigheden voorbij je eigen controle. We verlaten jullie op dit punt

Gerelateerde Berichten