Uren en getallen

11=909=Geestelijke Reinheid
22=Stimulatie
33=303=Waarheid
44=Absoluut/Universum
55=Ongelofelijk
66=Rijkdom/Weelde
77=Wijsheid/Verlichting

05:55=55
04:44=44
03:33=33
12:12=33
11:11=22
10:10=11
01:01=11
01:10=11

-Volgens Pythagoras zijn dubbele getallen entiteiten.
-In het Boeddhisme zijn dubbele getallen heilig.
-Mensen die getallen zien hebben de potentie om in dit leven de verlichting te bereiken.

12.12 uur

Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan
spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. je
gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 uur

De verlichte meesters ondersteunen je helende werk
door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties Ze fluisteren
deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan
voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je
gebed en willen je helpen.

14.14 uur

Richt je gedachte en intenties op het tot stand
brengen van een verbinding met de engelen. je hoeft dit proces niet te forceren.
Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn
engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens
van liefde en geborgenheid.

15.15 uur

Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en
dat is bevordelijk voor een heilzame levensverandering Blijf in de buurt van
positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal
houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.
Er vinden veranderingen plaats n je leven die ten goede komen van
jezelf.

16.16 uur

Al je materiële behoefte worden via je consequente en
positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst,
en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals
bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat
gedachte aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een
geconcentreerd zijn op en geloof in het
spirituele.

17.17 uur

Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te
bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk
vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook
helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo
door.

18.18 uur

Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het
ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je
alleen maar op je wensen. 8 Financiële overvloed komt nu op je
pad.

19.19 uur

Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit
moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke
levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk
direct aan je levensopdracht. 9 je goddelijke levensdoel houdt in dat je
dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en
interesses.

20.20 uur

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op
je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet
wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles
omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur

Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt.
Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te
veranderen. 1 We zijn allemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden
door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je
wensen

22.22 uur

Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens
zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het
oplossen. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog
niet zichtbaar.

23.23 uur

De verlichte meesters omringen je en vragen je
vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij
te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze
hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en
vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te
volgen.

En nog enkele getallen

00

De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap
en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11

Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het
antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die
verslavend gedrag moet vermijden.

22

Je diepgewortelde overtuiging
gemanifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf
vertrouwen!

33

je wordt door veel verlichte meesters omringd en in
alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je
gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr en stel hun alle vragen die je maar
wilt stellen.

44

Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze
engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe
ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren.
je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en
deze zal jouw, ( via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing
leiden.

55

Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote
positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet
meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets
beters.

66

Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht
en maak je geen zorgen om het materiële of wees er niet zo obsessief mee
bezig.

77

Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht
op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je
mannetje..

88

Grote overvloed is je deel Voorspoed stroomt in
steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de
stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99

Ga aan de slag lichtwerker. Er is nu meer dan ooit
behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht
en liefde in de wereld te brengen.

111

Er is een energetische poort voor je open gegaan
waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je
gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je
wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet
manifesteert.

222

Heb vertrouwen.Alles zal goed komen.Maak je nergens
zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het
oplossen.

333

Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze
werken dag en nacht met je op vele niveau’s Ze houden van je leiden je en
beschermen je in alle opzichten.

444

Duizenden Engelen omringen je op dit moment ze
houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met
het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen
alles is goed.

555

Er staan je grote veranderingen en belangrijke
transformaties te wachten.Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het
fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op
hebt.

Gerelateerde Berichten