Naamgetal of Hartsgetal

Naamgetallen, die ook gelden voor je hartsgetal.

Naamgetal 1
Het getal 1 is het cijfer van de Schepper, de initiator van alle dingen en van een
sterke onafhankelijkheidsdrang.
De 1 is zeer krachtig. met als teken de zon.
Als er bij jou een 1 naar voren komt, dan ben je in het gunstigste geval een
bijzonder krachtig en moedig figuur
en in het ongunstigste geval een hardnekkige dwarskop.
Maar 1 ding is zeker, je bent een persoonlijkheid.
1-en willen de top bereiken en er ook blijven. Tegenspraak verdragen ze niet; hun wil is wet.
Ze willen nieuwe ideeën toetsen, onbegaande paden betreden en laten zich door niets of niemand
tegenhouden.
Ze gaan het liefst op al hun impulsen in en zijn vaak energiek en ongeduldig.
De 1 mens heeft de archetypische eensporige geest; ze kunnen volslagen onverbeterlijk zijn.
Tenzij ze hun gevoelens van oppermachtigheid door een gevoel van humor egaliseren
en ze hun eigen begaafdheid,
‘het eigen ik’ enigszins kunnen relativeren. Globaal en in extremen geformuleerd kunnen
1-en ofwel opmerkelijke, markante persoonlijkheden zijn of nietsontziende naarlingen.

Naamgetal 2
De 2 wordt beheerst door de vrouwelijke Maan. De 2 is vaak neergezet als het getal van
splitsing en tweedracht.
Van de Pythagoreërs wordt zelfs beweerd dat ze de 2 helemaal geen getal vonden,
maar slechts een vertroebelde 1-heid.
Anders geformuleerd: dualiteit, tweeslachtig zijn, scheiding tussen mens en God.
Mensen wiens getal 2 is, vertonen zekere vrouwelijke trekjes (ook mannen).
In tegenstelling tot de 1-en zijn ze van nature terughoudend en meer geneigd
om tot een compromis te komen,
teneinde de vrede te bewaren. Ze hebben een grote behoefte aan liefhebben en geliefd te worden,
zijn uiterst gevoelig,
zachtmoedig en meegaand. Hoewel 2-en van nature kalm en innemend lijken, moet je toch oppassen:
net als een sluimerende poes houden ze de zaak toch scherp in de gaten.
Ze geven er de voorkeur aan hun doel te bereiken door strategisch handelen
in plaats van rechtstreekse aanvallen.
Aan de positieve kant van de medaille, kan de 2 een zachtmoedig mens zijn,
zowel de man als de vrouw.
Ze hebben een kalme, innemende kant die bijzonder aantrekkelijk werkt.
2 is het getal van de polariteit, van tegengestelden: geen man zonder vrouw, geen plus zonder min.
Welke kant van de 2 mens naar voren komt,
lijkt sterk beïnvloedt te worden door de combinatie met andere factoren,
zowel wat de algehele persoonlijkheid betreft als in relatie tot de sfeer,
buitenwereld en omstandigheden.

Naamgetal 3
3-en zijn fonkelende, sprankelende persoonlijkheden.
Ze zijn vaak creatief of artistiek, houden niet van saaie situaties
en zijn altijd op zoek naar een uitlaatklep om zichzelf uit te drukken.
Ze zijn aantrekkelijk, levenslustig en van alle markten thuis.
Maar meestal geen meester op 1 vlak, tenzij het ze komt aanwaaien,
hetgeen bij 3-en niet zo onwaarschijnlijk is.
Ze lijken bij alles wat ze ondernemen een gelukkige greep te hebben.
Zowel het intellect als de geest van de 3 zijn ongewoon scherp.
Ze zijn in staat om over zeer veel onderwerpen mee te praten en ze spreken op charmante wijze.
Ze weten hun charme ook prima te gebruiken. Mensen zijn van nature geneigd om een 3 te volgen,
maar de 3 zelf wil ongebonden blijven.
De donkere zijde van de aard van de 3 wortelt in zijn/haar onafhankelijkheidszin.
Een 3 is mateloos trots en heeft een hekel aan welke verplichting dan ook.
Terwijl een 3 op bewondering van anderen vertrouwt, is deze enerzijds onafhankelijk,
maar heeft aan de andere kant vaak onvoldoende zelfvertrouwen.

Naamgetal 4
In het gunstige geval is de 4 het getal van de stichter.
De 4 voelt zich het best thuis in een rustige, evenwichtige sfeer
en is vooral een logisch denker. Een 4 wil eerst feiten zien,
voordat deze iets aanneemt of iets nieuws accepteert.
Financiele zekerheid staat hoog in het vaandel. De 4 representeert niet alleen dit tetragram,
maar ook de vier elementen,
de vier seizoenen, de vier windstreken, de vier engelen.
De 4-natuur is op haar best een steunpilaar van de samenleving
en in staat om hier een positieve bijdrage aan te leveren.
De minder gunstige kant van de 4 is dat deze saai kan zijn,
eigenmachtig met een gebrek aan fantasie.
In het algemeen zullen 4-en niet met grootse ideeën op de proppen komen;
ze zijn niet bijster creatief en wantrouwen soms mensen die dit wel zijn.
Wel hebben 4-en oog voor vormgeving (niet in de uitvoering, maar in waarneming)
en een sterk ontwikkeld gevoel voor ritme.

Naamgetal 5
De 5-en zijn voortreffelijke, zij het niet al te trouwe ‘slapies’.
Het zijn vaak bijzonder aantrekkelijke, energieke personen;
hun energie ligt vaak op het seksuele vlak. Evenals de 3 zijn ze schrander en charmant.
Ze houden er niet van om alsmaar op 1 plek te blijven en zijn geneigd je voor gezien te houden,
soms nog voordat je goed en wel begonnen bent.
Vrijheid is hun hoogste goed en avontuurzucht drijft ze naar nieuwe plaatsen.
Voor nieuwe ideeën zijn ze altijd te porren. De sleutelwoorden zijn opwinding en verandering,
levendige fantasie, talenten en vele interesses.
Wat hun beroep ook is, hun belangstelling, talent en veelzijdigheid
zorgt er vaak voor dat ze van het ene naar het andere wippen, zoals een keilsteentje over het water.
De 5 is erg onafhankelijk, kan wrokken over beperkingen en verantwoordelijkheid schuwen.
Ze delen de neiging van de 1-en om hun eigen begeertes na te jagen,
hetgeen soms ten koste van anderen gaat.
Een 5 is zo slim als een vos en degene die met ze wil kennismaken,
doet er misschien goed aan ze eerst enige tijd op afstand gade te slaan.

Naamgetal 6
6 is het getal van de huiselijkheid, harmonie en gelijkmatig temperament.
6-en zijn eerlijk, moeilijk kwaad te krijgen en geven bij onenigheid vaak een onafhankelijk oordeel,
waarbij alle partijen recht gedaan wordt.
Een 6 kan vanuit idealisme en hang naar harmonie echter ook wel eens de ogen sluiten
voor fouten en negatieve dingen.
Ze zien verantwoordelijkheid als een deugd en niet als een plicht.
Een 6 is -in tegenstelling tot de 5- een voortreffelijke huisvrouw, huisman en echtgenoot,
een trouwe en toegewijde ouder en trouwe vriend.
Je kunt van een 6 op aan; nee is nee en ja is ja. Een 6 is een goede
makker om mee om te gaan,
al kan deze soms dwars zijn.
Ook hebben ze wel eens neiging tot roddelen en zelfvoldaanheid.
Op hun best zijn het zonnige naturen,
hetgeen wellicht niet zo vreemd is, want 6 is het getal van de zon.

Naamgetal 7

7 is het getal van het mysterie en sommige numerologen noemen
dit het getal van occultisten.
De 7-ens zijn ‘geheime’ creaturen, gereserveerd, beheerst, trots
en mysterieus.
Ze proberen te achterhalen wat de beweegredenen zijn van de ander
en volgen
een zoektocht naar de waarheid,
waarbij ze ook overtuigende bewijzen willen.
Bij tijd en wijle hebben ze een rustpauze nodig om er weer een poosje
tegenaan te kunnen.
De 7 lijkt vaak iets te verbergen.
Opvallend is dat onder acteurs veel 7-ens blijken te zitten.
Veelal is er bij de 7 sprake van ongelukkigheid, genoeg hebben
van de wereld en teleurstelling door mensen om hen heen.
Hierdoor ontwikkelen ze vaak een houding van kruidje-roer-me-niet.
In het ergste geval kan een 7 verbitterd raken en kan dan behoorlijk
minachtend en sarcastisch uit de hoek komen.

Naamgetal 8
8-en hebben (net als de 1) de absolute vastbeslotenheid om in het
leven te slagen.
Een 8 ambieert hoge posities, materiele voorspoed en leidinggeven.
Organiseren gaat ze goed af en risico’s nemen wordt niet geschuwd.
8-en hechten grote waarde aan hun psychische uithoudingsvermogen
en de manier waarop ze hun emoties in de hand kunnen houden.
Als bewijs voor hun succes, omringen ze zich graag met statussymbolen
en willen graag door anderen bewonderd worden.
Ze kunnen zeer gedreven, maar ook hard zijn, zien hun doel
rechtlijnig voor zich
en zijn vaak wat hun methodes betreft, enigszins dogmatisch.
Bij de 8 past het woord ‘commandant’. De 8 moet vaak vechten
voor het succes,
het komt ze niet aanwaaien.
Maar of ze nu winnen of verliezen, ze doen dit in grootse stijl.
8-en werken vasthoudend en gedreven aan hun positie en als eenmaal
het gewilde of gewenste bereikt is, zal dit niet meer losgelaten worden.
De 8 kan soms wat gierig zijn en evenals de 7 nemen de 8-en op de
wereldranglijst van het geluk,
maar een bescheiden plaatsje in.
De aard van de 8 is fundamenteel materialistisch.

Naamgetal 9
9-ens kunnen bijna niet verschillender zijn.
9 is in de Tarot het getal van de kluizenaar, de heremiet: wijze raadsman,
spirituele leider, zoeker naar en leermeester van de waarheid.
In de meest gunstige zin, zijn ze idealisten en vaak ook in staat om
idealen te verwezenlijken.
Bij een 9 moet en zal zijn of haar wereld beter worden
en hierdoor zijn ze in staat om allerlei menselijk gedrag te begrijpen
en eventueel te tolereren. Ze kunnen een groot inlevingsvermogen hebben.
Het zijn hartstochtelijke mensen, met een sterke wil en ze kunnen zeer
gevoelig zijn.
Aangezien ze wat de liefde betreft nogal idealistisch zijn, zijn hun
gevoelens vaak intens.
Tot in het uiterste impulsief, zijn ze vaak van nature erg romantisch
en af en toe verliezen ze het zicht op de werkelijkheid.
Dit omdat ze zich op het ideale oriënteren; ze kunnen dan ook
aanleiding geven
tot wrijving en ergernis, terwijl ze dit zelf niet opmerken.
Een 9 is (net als de 1) slecht in staat om kritiek te verduren.
Het is helemaal niet zo makkelijk om met een 9 op te trekken
en zijn of haar liefde te beantwoorden als hij of zij je bemint.
Hoe dan ook zijn 9-ens opmerkelijke mensen.
Naamgetal 11, 22, 33
In sommige systemen worden de getallen 11, 22 en 33 niet opgeteld en
worden in zijn geheel als symbolisch getal op zich gezien.
Dit worden vaak meestergetallen genoemd. Het betreft zeer uitzonderlijke
mensen, echte meesters,
bijna genieen.
Ze hebben een opvallend soepele geest en kunnen van het ene
naar het andere (abstracte) onderwerp switchen.
Op zodanige manier dat het voor hen moeilijk is om een normale
conversatie te voeren.
In andere Numerologie systemen worden 11, 22 en 33 respectievelijk
2 , 4 en 6.
(In het pythagoras en hebreeuws systeem)

Gerelateerde Berichten